Σύνθεση της Ερευνητικής Ομάδας του Έργου

1.

Φλώρου-Πανέρη Παναγιώτα

Κτηνίατρος-Καθηγήτρια ΑΠΘ

ΑΠΘ

2.

Χρηστάκη Ευτέρπη

Κτηνίατρος- Αναπλ. καθηγήτρια ΑΠΘ

ΑΠΘ

3.

Αρσένος Γεώργιος

Κτηνίατρος- Αναπλ. καθηγητής ΑΠΘ

ΑΠΘ

4.

Ηλίας Γιάννενας

Κτηνίατρος- Λέκτορας ΑΠΘ

ΑΠΘ

5.

Ελευθέριος Μπόνος

Κτηνίατρος- Μεταδιδακτορικός ερευνητής

ΑΠΘ

6.

Υποστηρικτικό – Διοικητικό Προσωπικό

Υποστηρικτικό – Διοικητικό Προσωπικό

ΑΠΘ

7.

Αθηνά Τζώρα

Κτηνίατρος- Καθηγήτρια ΤΕΙΕΠ

ΤΕΙΕΠ

8.

Ιωάννης Σκούφος

Κτηνίατρος- Καθηγητής ΤΕΙΕΠ

ΤΕΙΕΠ

9.

Αναστάσιος Τσίνας

Kτηνίατρος- Καθηγητής ΤΕΙΕΠ

ΤΕΙΕΠ

10.

Κωνσταντίνα Φώτου

Τεχνολόγος Γεωπονίας, Ειδικό Τεχνικό προσωπικό ΤΕΙΕΠ

ΤΕΙΕΠ

11.

Γεώργιος Μαγκλάρας

Τεχνολόγος Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής, Ειδικό Τεχνικό προσωπικό

ΤΕΙΕΠ

12

Αχιλλέας Καραμούτσιος

Χημικός

ΤΕΙΕΠ

13.

Ευαγγελία Νάση

Αγροοικολόγος

ΤΕΙΕΠ

14.

Γεώργιο Παπαδόπουλο

Βιοχημικός

ΤΕΙΕΠ

15.

Στυλιανός Σκούφος

Προσωπικό για υποβοήθηση πειραματισμών στο χοιροστάσιο

ΤΕΙΕΠ

16

Θωμάς Μπαρτζάνας

Γεωπόνος, ειδικός διαχείρισης μικροπεριβάλλοντος εκτροφών

ΚΕΤΕΑΘ

17.

Γρηγόριος Σταβιάνης

Κτηνίατρος

ΤΕΙΕΠ

18.

Μανιάτη Μαρίνα

Πτυχιούχος Οικονομικών Επιστημών

ΒΙΚΗ

19.

Kώστας Κήττας

Καθηγητής Γεωπονίας

ΒΙΚΗ

20.

Δημήτρης Φείδαρος

Μηχανικός

ΒΙΚΗ

21.

Δημήτρης Παπαναστασίου

Περιβαλλοντολόγος

ΒΙΚΗ

22.

Κατερίνα Μπαξεβάνου

Μηχανικός

ΒΙΚΗ