Συμμετέχοντες Φορείς στην Σύμπραξη:

 

Α/Α ΦΟΡΕΑ1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΧΩΡΑ

1 (Συντονιστής)

Βιομηχανία Κρέατος Ηπείρου

Ελλάδα

2

Huazhong Agricultural University of China

Κίνα

3

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ελλάδα

4

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, ΤΕΙ Ηπείρου

Ελλάδα

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΩΡΟΥ-ΠΑΝΕΡΗ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ

Α.Π.Θ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 54124, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

Επιστημονικός Υπεύθυνος Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΦΟΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΚΑΤΕΥΘ. ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ, ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ ΑΡΤΑΣ, 47100, ΑΡΤΑ

 

Συντονιστής Φορέας και Υπεύθυνος Συντονισμού και Επικοινωνίας2

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΟΡΕΑ

ΒΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΕ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΦΟΡΕΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 16, 47100, ΑΡΤΑ